CineGEN Parasolka jednowarstwowa, reflektor srebrny 110cm (CGUH43BSOL)

29,00

Opis

CineGEN Parasolka jednowarstwowa, reflektor srebrny 110cm (CGUH43BSOL)

Profesjonalna, lekka, jednowarstwowa parasolka ze srebrnym reflektorem, zaprojektowana do pracy w małym studio oraz w plenerze. Równie dobrze współpracuje ze stałymi jak i błyskowymi źródłami światła. Parasolka jest wykonana z najwyższą starannością co gwarantuje długi czas bezproblemowej pracy.Parasolka fotograficznareflektor srebrny 110cmZ jej pomocą praca w studio oraz w plenerze staje się prostsza.Strona zewnętrzna parasolki pełni funkcję ochronną, dzięki czemu warstwa wewnętrzna (refleksyjna) może zachować pierwotne parametry przez długi czas. Srebrna warstwa refleksyjna nie powoduje zmiany temperatury barwowej odbijanego światła. Zewnętrzna warstwa nie obija światła.Działanie parasolki polega na zmianie kierunku padania promieni świetlnych. Sferyczny kształt czaszy reflektora działa jak soczewka zmieniając dookólny charakter światła na bardziej równoległy. Zwiększa się także ogólna ilość światła padającego na fotografowany obiekt. W praktyce oznacza to, że cienie z ostrych stają się bardziej miękkie, kształty są bardziej plastyczne, „trójwymiarowe”, faktury podkreślone, lecz nie ostre.Efekt działania parasoli fotograficznych jest szczególnie widoczny na niewielkich odległościach. Parasolki polecane są do fotografii produktowej, portretów lub postaci (większe rozmiary). Niezastąpione narzędzie do modelowania światła w każdym studiu fotograficznym.Klasyka gatunkuAbsolutny „must-have”Cechy parasolki CGUH43BSOLJakość wykonania: semi-proIlość warstw: jednowarstwowaŚrednica czaszy: 110cm (43”)Długość po złożeniu: 60cmUżebrowanie: metaloweIlość sekcji: 8Zastosowanie:Fotografia, video, światło błyskowe, światło ciągłe niskotemperaturoweParasolki oświetleniowe to najprostsze, a jednocześnie bardzo efektywne modyfikatory światła, po­zwa­la­jące za­cho­wać lepszą kontrolę nad jego emisją (kierunkowością). Do ich głównych zalet zaliczyć należy małą wagę i nie­­wie­l­kie wymiary po złożeniu. Montaż i demontaż jest błyskawiczny.Parasolki oświetleniowe nazywane są niekiedy jeszcze parasolkami fotograficznymi, chociaż coraz częściej znajdują zastosowanie na małych planach filmowych.Parasolki oświetleniowe posiadają kilka typów reflektorów:srebrny – naj­bar­dziej po­pu­lar­ny i naj­bar­dziej wydajny typ reflektora. Dla dużych, dobrych ja­ko­ścio­wo pa­ra­so­lek, kształt czaszy zmienia bieg pro­mie­ni świe­tlnych z doo­kólnych na równo­ległe, co daje mo­cniej­sze i bardziej kontra­stowe oświe­tleniebiały – również bardzo popu­larny typ reflektora. Działa podo­bnie do reflektora sre­brne­go z tym, że emi­to­wane światło jest bardziej „miękkie”, zaś kontrast na oświe­tlanym obie­kcie niższy.softlight (dyfuzor) – para­solki tego typu nie używa się jako refle­ktora odbija­ją­cego światło. W tym przypadku parasolka umie­szcza­na jest pomię­dzy źródłem światła a oświe­tlanym obie­ktem, a jej dzia­ła­nie zbliżone jest do blendy (dyfuzora) lub softboxuzłoty – działa podobnie do reflektora srebrne­go, zmie­niając jednak tempe­raturę barwo­wą używa­nego światła (ocie­planie). Tego typu refle­ktorów używa się do foto­grafii postaci (ciała) nadając atrakcyjny koloryt skóry, rzadziej do kompen­sacji „zimnych” źródeł światłaParasolki oświetleniowe pracują z różnymi źródłami światła:lampy światła stałego (niskotemperaturowe, led, fluorescencyjne)błyskowe lampy studyjnebłyskowe lamy systemoweParasolki oświetleniowe montowane są na staty­wach oświe­tlenio­wych. Większość opraw stu­dyjnych światła stałego jak i stu­dyj­nych lamp błysko­wych posiada mo­żli­wość umocowania parasolki. W przy­padku sy­ste­mo­wych lamp błyskowych (mon­to­wa­nych na apa­ra­tach za pomocą stopki) używa się uchwytów uni­wer­sal­nych umo­żli­wia­jących jedno­czesny montaż lampy i para­solki na statywie. W przy­padku wię­kszych para­so­lek może zaistnieć konie­czność za­sto­so­wania przeciw­wagi.Opracowanie: digishots.pl

CineGEN: Sprzęt studyjny

deska rorets, g11 czy g12, neutralizator rdzy morski, kwitnąca wisnia, papier do szlifierki oscylacyjnej, spray do pościeli, silvercrest części, cynk spray, kontakt 60 castorama, pralnia magnolia, ładowarka samochodowa usb, opony zimowe a letnie, rowenta odkurzacze, silikon samochodowy, odkurzacz vileda jetclean, dywaniki gumowe, malowanie felg guma w sprayu

yyyyy