Expel Płytka Na Owady

13,90

Opis

Expel Płytka Na Owady

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Expel Płytka na owadyPłytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając owady latające (muchy, komary, meszki, mole) w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30 m3 (ok. 12 m2) przez ok. 2 miesiące. Pełną skuteczność uzyskuje się po ok. 48 godz. od wystawienia płytki.łatwe i wygodne stosowaniemuchy, komary, meszki, moleto działa!Sposób użycia:Płytkę wyjąć z opakowania i umieścić na podstawce w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza, z dala od otwartych okien oraz miejsc bezpośredniego nasłonecznienia. Efekt działania podczas intensywnej wentylacji zmniejsza się.Przechowywać w temperaturze otoczeniaŚrodki ostrożności: UwagaH332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania par/mgły. P273 Unikać uwolnienia do środowiska.P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną.Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną.UWAGI: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci powyżej 3 lat, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.Pierwsza pomoc:Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.Substancje czynne: praletryna 400 mg/płytka (9,88 g/100 g).Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6563/16.Opakowanie – Nadające się do recyklinguKartonPodmiot odpowiedzialny:BROS Sp. z o.o. sp.k.ul. Karpia 2461-619 Poznańtel.: (61) 826 25 12e-mail: biuro@bros.plwww.bros.pl

Expel: Zwalczanie i odstraszanie szkodników

dot4 cena, zarowka rurkowa, pokrowiec samochodowy, olej do przekładni automatycznych, zepsuty alternator objawy, preparat do czyszczenia biżuterii, woda do żelazka zapachowa, pro weld quick, wykałaczki do koreczków, kolorowe race, taryfikator mandatów 2022 za prędkość, castorama odrdzewiacz, wiadro obrotowe, jaki podkład antykorozyjny do samochodu, katalizator samochód, najlepsze żelazko

yyyyy