Gargarin 30 G

6,29

Opis

Gargarin 30 G

Nazwa: Gargarin AflofarmPostać: pr.do p.roztw.Dawka: -Opakowanie: 30 g (słoik)Skład: 100 g proszku zawiera substancje czynne: Boraks (Borax) 34,8 g Sodu wodorowęglan (Natrii hydrogenocarbonas) 34,8 g Sodu chlorek (Natrii chloridum) 14,9 g Sodu benzoesan (Natrii benzoas) 14,9 g Mentol (Mentholum) 0,5 g Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Działanie: – odkażające,- ściągające,- przeciwzapalne,- słabo wykrztuśne,- miejscowo przeciwbólowe.Wskazania: Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych, anginy, infekcji wirusowych i zakażeń grzybiczych.: – Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. – Uszkodzona powierzchnia błon śluzowych.Działania niepożądane: Przy krótkotrwałym stosowaniu produkt leczniczy jest dobrze tolerowany. Mogą wystąpić poniżej wymienione działania niepożądane. Zaburzenia żołądka i jelit brak łaknienia, wymioty, biegunka, śluzowo-krwawe wymioty. Zaburzenia nerek i dróg moczowych bezmocz. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejwysypka skórna, wyłysienie. Zaburzenia krwi i układu chłonnego niedokrwistość. Zaburzenia układu immunologicznego gorączka. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychInterakcje: Leki powodujące przekrwienie błon śluzowych mogą zwiększać prawdopodobieństwo wchłaniania składników produktu leczniczego do krążenia ogólnego.Dawkowanie: Zewnętrznie do płukania gardła: ½ -1 łyżeczki na ½ szklanki ciepłej wody, płukać 3 razy dziennie.Środki ostrożności: Podczas płukania gardła należy uważać aby nie połykać produktu. Przy stosowaniu produktu na uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych istnieje możliwość kumulowania związków boru w organizmie. Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego ze względu na zawartość boraksu, zwłaszcza u małych dzieci może zwiększać ryzyko kumulacji związków boru w tkankach i narządach organizmu, głównie w mózgu, wątrobie, śledzionie i nerkach oraz w tkance tłuszczowej.Prowadzenie pojazdów: Produkt leczniczy w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie: Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania produktu leczniczego.Ciąża: Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży.

Aflofarm: Przeziębienie i grypa

wymiana amortyzatorów, plastikowe kubki do piwa, odkurzacze pionowe przewodowe, szczotka na wiertarkę, podklad pod lakier

yyyyy