Nurofen dla dzieci czopki ibuprofen 60mg leki przeciwbólowe

2,00

Opis

Nurofen dla dzieci czopki ibuprofen 60mg leki przeciwbólowe

Ibuprofen należy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i podwyższoną temperaturę ciała. Nurofen dla dzieci jest przeznaczony do objawowego leczenia:
gorączkibólu o nasileniu małym do umiarkowanegoLek Nurofen dla dzieci stosuje się, gdy podanie leku w formie doustnej jest niewskazane np. gdy występują wymioty.

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci?Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nurofen dla dzieci (wymienionych w punkcie 6);
jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar, obrzęk twarzy i (lub) rąk lub pokrzywka po zastosowaniu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ);
jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ;
jeśli pacjent ma lub miał dwa lub więcej epizody wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia;
u pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem;
u pacjentów z niewyjaśnionym zaburzeniami powstawania krwi;
u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów);
jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży;
u niemowląt o wadze poniżej 6,0 kg (poniżej 3 miesiąca życia).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, lub uważa że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zażyciem leku. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci. Leku nie stosować w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lek przenika do mleka matki, ale może być stosowany w trakcie karmienia piersią, jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy okres czasu.     Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające po odstawieniu leku.

Nurofen dla dzieci a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jakich leków należy unikać podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci? niektóre leki, takie jak leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna); niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści angiotensyny II); niektóre leki stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, z wyjątkiem małych dawek zleconych przez lekarza);inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2; niektóre inne leki mogące wpływać na leczenie ibuprofenem lub podlegać takiemu wpływowi.
Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jak stosować lek Nurofen dla dzieci?
Lek Nurofen dla dzieci należy zawsze stosować zgodnie z ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen dla dzieci należy stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3 miesiąca życia, o masie ciała nie mniejszej niż 6,0 kg. Maksymalna pojedyncza dawka wynosi 10 mg na kg masy ciała. Odstęp między dawkami nie powinien być mniejszy niż 6 godzin. Maksymalna całkowita dobowa dawka ibuprofenu wynosi 20-30 mg na kg masy ciała, podzielona na 3 do 4 pojedynczych dawek. Dla leku Nurofen dla dzieci można zastosować następujące wytyczne (masa ciała dziecka jest tu ważniejsza niż wiek): 6,0 do 8,0 kg

(3 do 9 miesięcy) – 1 czopek – w razie potrzeby, kolejny czopek po upływie co najmniej 6-8 godzin.

Nie więcej niż 3 czopki w ciągu 24 godzin. 8,0 do 12,5 kg

(9 miesięcy do 2 lat) – 1 czopek – w razie potrzeby, kolejny czopek po upływie co najmniej 6 godzin,

Nie więcej niż 4 czopki w ciągu 24 godzin. Czopki przeznaczone są do stosowania doodbytniczego. Przed zastosowaniem czopek można ogrzać w dłoniach. Do krótkotrwałego stosowania. W przypadku niemowląt w wieku 3 – 5 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach. W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy nasilają się. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest silniejsze lub słabsze niż oczekiwane, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Możliwe działania niepożądane
Często: (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

dolegliwości żołądkowe, takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, wymioty, wzdęcia (gazy), zaparcia, niewielka utrata krwi w żołądku i (lub) w jelitach, która w wyjątkowych przypadkach może powodować niedokrwistość. Niezbyt często: (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)

owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem, nasilenie istniejącej choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka, zlokalizowane podrażnienie odbytnicy
zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie
zaburzenia widzenia
różne wysypki skórne
reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem Rzadko: (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)

szumy uszne (dzwonienie w uszach)
zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, bóle w boku i (lub) bóle brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek)
zmniejszenie stężenia hemoglobiny Bardzo rzadko: (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 000 osób)

zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita
niewydolność serca, zawał serca i obrzęk twarzy lub rąk
oddawanie mniejszej ilości moczu niż zwykle oraz obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzeniem czynności nerek), obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy), zapalna choroba nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), która może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Jeśli wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów, lub jeśli pacjent czuje się źle, należy przerwać stosowanie leku Nurofen Dla dzieci i natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek.
reakcje psychotyczne i depresja
wysokie ciśnienie krwi, zapalenie naczyń
kołatanie serca
zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami mogą być przebarwienia skóry), szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolności wątroby, ostre zapalenie wątroby
zaburzenia produkcji krwinek – pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione siniaczenie. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno leczyć się samodzielnie lekami przeciwbólowymi lub lekami obniżającymi gorączkę (lekami przeciwgorączkowymi).
ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich podczas zakażenia ospą wietrzną
opisywano pogorszenie stanu zapalnego związanego z zakażeniem (np., martwicze zapalenie powięzi) wskutek stosowania pewnych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeżeli wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie udać się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwzakaźnego (antybiotykoterapia).
podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości. U pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko takich objawów. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), wypadanie włosów (łysienie). Częstość nieznana: nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych

Reaktywność dróg oddechowych, w tym astma, skurcz oskrzeli, duszność.Leki takie jak Nurofen dla dzieci mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru.

Jak przechowywać lek Nurofen dla dzieci Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Nurofen Reckitt Benckiser: Dzieci i niemowlęta

oczyszczacz powietrza philips ac1215/50, sklep motoryzacyjny rzeszów, nano protect, zaciski do węży gumowych, naprawa lakieru, pałeczki sushi, do usuwania farby, ranking nawilżaczy powietrza, castrol 0w20, rr customs zestaw, pojemniki na ciasta, prześcieradło medyczne, cena brutto butów równa 104 55, liqui moly czyszczenie wtryskiwaczy opinie, prostownik agm lidl

yyyyy