Trocoxil 75 Mgx2 Tbl 31 37 Kg

191,66

Opis

Trocoxil 75 Mgx2 Tbl 31 37 Kg

PRODUKT LECzNICzY DOSTĘPNY WYŁĄCzNIE PO KONSULTACJI z LEKARZEM WETERYNARII PREPARAT LECzNICzY JEST ORDYNOWANY PRZEz LEKARZA WETERYNARII, WPROWADzANY DO OBROTU PRZEz zAKŁAD LECzNICzY DLA zWIERZĄT     Proszę podać w formulaRZu pozakupowym następujące dane:   1-Nazwa;2-Gatunek:3-Rasa;4-Maśc-umaszczenie;5-Płeć;6-Wiek lub data urodzenia7-Waga;8-Mikroczip;9-Tatuaż:10-Lissetki lub inna zawieszka;11-znaki szczególne;12-Inne uwagi o zwieRZaku np. uczulenia na;13-data ostatniego odrobaczania +/- ;   14. Imię i Nazwisko Właściciela / Opiekuna zwieRZęcia 15. Adres wraz z kodem pocztowym 16. Telefon kontaktowy       Po zakupie skontaktuje się z Państwem DYŻURNY LEKARZ WETERYNARII (prosimy podać prawidłowy numer telefonu do kontaktu)   TROCOXIL 75 MG X 2 TBL DLA PSÓW O MASIE CIAŁA: 31-37 KG Działanie: mawakoksyb – niesteroidowy lek pRZeciw zapalny o długim działaniu (30 dni) dla psów pow 1 roku życia, głównie pRZy zwyrodnieniu stawów zastosowanie: Leczenie bólu i stanów zapalnych związanych ze schoRZeniami zwyrodnieniowymi stawów u psów, w sytuacji, gdy wskazane jest ciągłe leczenie pRZekraczające okres 1 miesiąca. Interakcje Nie badano interakcji. Tak jak w pRZypadku innych niesteroidowych leków pRZeciwzapalnych, Trocoxil nie powinien być podawany jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami pRZeciwzapalnymi lub glikokortykosteroidami. Należy brać pod uwagę ryzyko wystąpienia interakcji pRZez cały czas działania produktu, tj. 1 do 2 miesięcy po podaniu produktu Trocoxil. Należy dokładnie monitorować stan zdrowia psów, w sytuacji jeśli Trocoxil jest podawany jednocześnie z antykoagulantami. PRZeciwwskazania: Nie stosować u psów poniżej 12 miesięcy i/lub o masie ciała mniejszej niż 5 kg. Nie stosować u psów z zabuRZeniami żołądkowo-jelitowymi włączając owRZodzenia i krwawienia. Nie stosować w pRZypadku występujących zabuRZeń krwotocznych. Nie stosować w pRZypadku upośledzonej funkcji nerek lub wątroby. Nie stosować w pRZypadku niewydolności krążenia. Nie stosować u zwieRZąt w ciąży lub laktacji. Nie stosować w pRZypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w pRZypadku nadwrażliwości na sulfonamidy. Nie stosować jednocześnie z glikokortykoidami lub innymi niesteroidowymi lekami pRZeciwzapalnymi Działania niepożądane: Działania niepożądane ze strony układu pokarmowego, takie jak wymioty i biegunka były powszechnie zgłaszane. Utrata apetytu, krwawa biegunka oraz smoliste stolce były zgłaszane sporadycznie. W RZadkich pRZypadkach zgłaszano pRZypadki owRZodzeń w obrębie układu pokarmowego. Apatia, pogorszenie nerkowych parametrów biochemicznych oraz zabuRZona czynność nerek były zgłaszane sporadycznie. W RZadkich wypadkach te działania niepożądane mogą być śmiertelne Dawkowanie: NIE JEST TO NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWzAPALNY DO CODzIENNEGO PODAWANIA. Dawkę stanowi 2 mg mawakoksybu/kg masy ciała, podawane bezpośrednio pRZed lub w trakcie głównego posiłku zwieRZęcia. Należy zapewnić, że tabletka została połknięta. Leczenie należy powtóRZyć po 14 dniach, następnie odstępy w podawaniu kolejnych dawek wynoszą JEDEN MIESIĄC. Cykl leczenia nie powinien pRZekroczyć 7 kolejnych dawek (6,5 miesiąca).

: Higiena psów

mini odkurzacz samochodowy, polerowanie rys na samochodzie, kobylki, tlenek poczta, opaski czarne, najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy, powłoka ceramiczna na felgi

yyyyy