Vetmedin 2,5 Mg 100 Kapsułek Dla Psów

0,00

Opis

Vetmedin 2,5 Mg 100 Kapsułek Dla Psów

 PRODUKT LECzNICzY DOSTĘPNY WYŁĄCzNIE PO KONSULTACJI z LEKARZEM WETERYNARII PREPARAT LECzNICzY JEST ORDYNOWANY PRZEz LEKARZA WETERYNARII, WPROWADzANY DO OBROTU PRZEz zAKŁAD LECzNICzY DLA zWIERZĄT Proszę podać w formulaRZu pozakupowym następujące dane: 1-Nazwa;2-Gatunek:3-Rasa;4-Maśc-umaszczenie;5-Płeć;6-Wiek lub data urodzenia7-Waga;8-Mikroczip;9-Tatuaż:10-Lissetki lub inna zawieszka;11-znaki szczególne;12-Inne uwagi o zwieRZaku np. uczulenia na;13-data ostatniego odrobaczania +/- ; 14. Imię i Nazwisko Właściciela / Opiekuna zwieRZęcia 15. Adres wraz z kodem pocztowym 16. Telefon kontaktowy Po zakupie skontaktuje się z Państwem DYŻURNY LEKARZ WETERYNARII (prosimy podać prawidłowy numer telefonu do kontaktu)   VETMEDIN 2,5 MG, 100 KAPSUŁEK TWARDYCH DLA PSÓW   Skład:1 kapsułka zawiera: pimobendan 2,5 mg Wskazania:Kapsułki do podawania doustnego dla psów. Preparat wzmacniający i usprawniający pracę mięśnia sercowego u psów pRZeznaczony do leczenia niewydolności serca u psów. Pimobendan posiada dodatnie działanie inotropowe zwiększając objętość wyRZutową serca popRZez zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego. Pimobendan powoduje równocześnie rozszeRZenie naczyń krwionośnych (tętniczych i żylnych) obniżając tym samym opór łożyska naczyniowego (obwodowego jak i w naczyniach płucnych).Preparat stosuje się u psów do leczenia zastoinowej niewydolności serca powstałej w następstwie schoRZeń mięśnia sercowego (kardiomiopatia rozstRZeniowa) lub wad zastawkowych zastawki dwudzielnej i aorty (niedomykalność zastawek). PRZeciwwskazania:Preparatu nie należy stosować u psów z pRZerostową chorobą mięśnia sercowego (hyperthrophia m. cordis) oraz w pRZypadkach gdy zwiększenie objętości wyRZutowej serca jest niemożliwe ze względów funkcjonalnych lub anatomicznych (np. u psów chorych na cukRZycę, w pRZypadku zwężenia ujścia aorty).Działania niepożądane:W RZadkich pRZypadkach możliwe jest wystąpienie objawów niepożądanych takich jak: niewielkiego stopnia tachykardia lub wymioty. Objawy te są związane z wysokością zastosowanej dawki preparatu (w granicach dawek zalecanych do stosowania) i ustępują zwykle po zmniejszeniu dawki.O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekaRZa weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub URZąd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

: Odżywki i witaminy dla psów

odkurzacze centralne ranking, tabletki do zmywarki somat, suszarki na pranie wiszące, odkurzacze o mocy 2400 w

yyyyy